Leidimas grunto kasimo ir grunto tvarkymo darbams jūrų ir jūrų uostų akvatorijose

Leidimo kodas:: PAS30520

Leidimas suteikia teisę vykdyti jūrų ir jūrų uostų akvatorijose grunto kasimo darbus bei nurodo šių iškastų gruntų tvarkymo būdą.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Norint gauti leidimą grunto kasimo ir šalinimo darbams, Aplinkos apsaugos agentūrai teikiamas Grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose ir iškastų gruntų tvarkymo taisyklių 5 priede nustatytos formos prašymas bei kiti nurodyti dokumentai. Prieš teikiant prašymą gauti leidimą vykdyti grunto kasimą (tvarkomąjį ir kapitalinį gilinimą) ar šalinti gruntą naujoje vietoje jūroje, Aplinkos apsaugos agentūra turi priimti teigiamą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu ar pateikti atrankos išvadą, kad nereikia privalomo poveikio aplinkai vertinimo. Planuojant grunto kasimo darbus žuvų neršto migracijos laikotarpiu, Aplinkos apsaugos agentūra su LR Aplinkos ministerija derina sprendimą, ar išduoti leidimą grunto kasimo darbams Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje žuvų neršto migracijos laikotarpiu. Aplinkos apsaugos agentūra raštu kreipiasi į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją dėl grunto kasimo darbų žuvų migracijos laikotarpiu. Leidimas išduodamas ne ilgesniam kaip 18 mėn. laikotarpiui. Prireikus leidimas gali būti pratęsiamas ne ilgesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui, jei nėra informacijos apie taršos šaltinius ar kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos grunto kokybei. Leidimą galima pratęsti tol, kol galioja leidimui gauti pateikta dokumentacija (2 metai.)
Terminai
0
Grunto kasimo ir šalinimo darbų leidimas išduodamas arba neišduodamas, nurodant motyvą, per 10 darbo dienų po reikalingos dokumentacijos pateikimo dienos. Jei sprendimą dėl leidimo išdavimo reikia suderinti su Aplinkos ministerija, leidimas išduodamas per 20 darbo dienų po reikalingos dokumentacijos pateikimo dienos. Ypatingomis uosto eksploatacijos sąlygomis, kai audros ar potvynio metu staiga pakinta uosto akvatorijos gylis ar plotis, leidimas grunto kasimui išduodamas per 3 darbo dienas po prašymo ir esamos situacijos batimetrinio plano pateikimo dienos.
Mokesčiai

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai

Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu