Leidimas elektros žvejybos aparatams įsigyti

Leidimo kodas:: PAS30518

Asmenys, kurie nori įsigyti elektros žvejybos aparatą specialiajai žvejybai arba įsigyti realizacijai, privalo gauti leidimą elektros žvejybos aparatams įsigyti.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Asmenys, norintys įsigyti elektros žvejybos aparatą (-us), Aplinkos apsaugos agentūrai pateikia prašymą raštu, kuriame nurodo savo kaip asmens arba įmonės rekvizitus, pateikia tai patvirtinančius dokumentus, pateikia numatomų įsigyti elektros žvejybos aparatų dokumentus, taip pat pagrindžia įsigijimo būtinumą.
Terminai
0
20 d. d.
Mokesčiai

Paslauga teikiama neatlygintinai

Reikalingi dokumentai
1.Numatomų įsigyti elektros žvejybos aparatų dokumentai (gamintojas, modelis, gaminio Nr., techninis pasas, institucijos, kuriai priklausys elektros žvejybos aparatas pavadinimas. 2. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos. 3.Pagrindimas, kodėl būtina įsigyti elektros žvejybos aparatą.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu