Leidimas eksportuoti (išvežti) sprogmenis

Leidimo kodas:: PAS28738

Leidimas eksportuoti (išvežti) sprogmenis suteikia teisę išvežti sprogmenis iš EB šalių.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Paslaugų teikėjas pateikia reikalingus dokumentus; 2. Ginklų fondas, gavęs paslaugų teikėjo dokumentus, jeigu reikia, persiunčia juos atitinkamoms institucijoms; 3. Gavęs, jeigu reikėjo dokumentų iš atitinkamų institucijų atsakymus, Ginklų fondas priima išvadą dėl leidimo išdavimo.
Terminai
0
Leidimus eksportuoti (išvežti) sprogmenis, leidimus importuoti (įvežti) sprogmenis, leidimus vežti sprogmenis per Lietuvos Respubliką tranzitu Ginklų fondas išduoda, per 15 darbo dienų nuo dokumentų gavimo.
Mokesčiai

-

Reikalingi dokumentai
Prašymą išduoti licenciją, kuriame, be kitų juridinę galią dokumentui suteikiančių rekvizitų, nurodoma: juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai; licencijuojamos veiklos, kuria verstis prašoma išduoti licenciją, rūšis; juridinio asmens administracijos vadovo, kontroliuojančių asmenų vardai, pavardės, asmens kodai, deklaruotos gyvenamosios vietos adresai; asmens, įgalioto pateikti dokumentus licencijai gauti ir paimti licenciją, vardas, pavardė ir asmens kodas;
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu