Leidimas atlikti neregistruotų augalų apsaugos produktų mokslinius tyrimus

Leidimo kodas:: PAS30479

Pareiškėjai, norintys atlikti neįregistruotų augalų apsaugos produktų mokslinius tyrimus, privalo gauti Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos leidimą atlikti mokslinius tyrimus.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
PARAIŠKA DĖL LEIDIMO ATLIKTI NEĮREGISTRUOTŲ AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ MOKSLINIUS TYRIMUS __________ (data) __________ (vieta) Pareiškėjas (pavadinimas): Kontaktinis asmuo: Adresa Telefona Faksa Elektroninio pašto adresa Informacija apie augalų apsaugos produktą Produkto pavadinima Veikliosios medžiagos pavadinimas ir kieki Kitos augalų apsaugos produkte esančios medžiagos ir jų kieki Toksikologinė informacija apie augalų apsaugos produktą. Turi būti pateikti tyrimų, atliktų pagal galiojančias metodines rekomendacijas (pvz.: OECD), rezultatai ir saugos duomenų lapas Ūmus oralinis toksiškumas (LD50): Ūmus dermalinis toksiškumas (LD50): Ūmus inhaliacinis toksiškumas (LC50): Akių dirginima Odos dirginima Odos sensibilizacij Informacija apie likučius augaluose, augaliniuose produktuose ar ant jų Ekotoksikologinė informacija apie augalų apsaugos produktą Skilimas DT50 (informacija pagal OECD rekomendacijas) dirvožemyje vandenyje Bioakumuliacija arba KOW: Ūmus toksiškumas žuvims (LC50): Ūmus toksiškumas sliekams (LC50): Ūmus toksiškumas bitėms (LC50): Ūmus toksiškumas dumbliams (IC50): Informacija apie tyrimą Visas tyrimui reikalingas augalų apsaugos produkto kieki Tyrimo tikslas (augalas, kenkėjas, liga ir kt.): Tyrimo plota Norm Apdorojimo laika Apdorojimo būda Tyrimo atlikimo viet Įstaiga, kurioje numatoma atlikti tyrimą: Privaloma sumokėti valstybinės rinkliavos mokestį už leidimą atlikti mokslinius tyrimus ____________________ _______________ _____________________________ (pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)
Terminai
0
Sprendimas dėl leidimo atlikti augalų apsaugos produktų mokslinius tyrimus išdavimo arba atsisakymo jį išduoti priimamas per 12 darbo dienų.
Mokesčiai

Valstybės rinkliav - už leidimo atlikti augalų apsaugos produktų mokslinius tyrimus išdavimą - 144,81 Eur (500 Lt); - už leidimo atlikti augalų apsaugos produktų mokslinius tyrimus mažais plotais auginamiems augalams išdavimą - 57,92 Eur (200 Lt).

Reikalingi dokumentai
Reikalingi pateikti dokumentai leidimui gauti nurodyti paraiškos formoje, žiūrėti skiltyje "Veiksmai leidimui gauti"
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu