Leidimas atlikti kelių transporto techninę apžiūrą

Leidimo kodas:: PAS30045

Suteikia teisę techninės apžiūros įmonėms atlikti transporto priemonių techninę apžiūrą
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Jei yra nustatomas netenkinamas techninės apžiūros poreikis administraciniame vienete, kaip numatyta Kelių transporto priemonių valstybinę techninę apžiūrą atliekančių įmonių skaičiaus, jų išdėstymo šalies teritorijoje, atsižvelgiant į kelių transporto priemonių valstybinės techninės apžiūros poreikį, nustatymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 3-263 (Žin., 2004, Nr. 81-2917), tuomet skelbiamas konkursas, trūkstamai darbo vietai užimti. 2. Paslaugų teikėjas pateikia reikalingus dokumentus; 3. Paslaugų teikėjas turi atitikti jam keliamus nustatytus reikalavimus; 4. Paslaugų teikėjas sumoka valstybės rinkliavą; 5. Kompetentinga institucija atlieka nustatytų reikalavimų atitikimo vertinimą; 6. Kompetentinga institucija priima sprendimą išduoti leidimą.
Terminai
0
- Konkurso nugalėtojas ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo konkurso laimėjimo datos privalo įrengti nustatytą darbo vietų skaičių ir gauti leidimą, suteikiantį teisę atlikti techninę apžiūrą. - Įrengęs darbo vietas, konkurso nugalėtojas praneša Inspekcijai. Inspekcijos sudaryta komisija per 10 darbo dienų įvertina, ar konkurso nugalėtojo įrengtos darbo vietos atitinka nustatytus reikalavimus. Esant teigiamoms komisijos išvadoms per 5 darbo dienas išduodamas leidimas. - Leidimas suteikiantis teisę atlikti techninę apžiūrą išduodamas neterminuotam laikui.
Mokesčiai

434,43 Eur (1500 Lt)

Reikalingi dokumentai
1. paraiška (prašymas) dalyvauti konkurse; 2. įmonės steigėjų ir vadovų vardai ir pavardės; 3. finansinį pajėgumą įrodantys dokumentai; 4. verslo planas 2 metams ir techninės specifikacijos; 5. dokumentai apie turimas administracines ir gamybines patalpas; 6. kitus konkurso nuostatuose nustatytus dokumentus.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu