Leidimai prekiauti gyvūnais jų dalimis ar gaminiais iš jų

Leidimo kodas:: PAS30122

Norint prekiauti saugomais gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, ar gyvais gyvūnais specializuotose prekybos vietose būtina gauti Leidimą prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
~~Juridiniai ir fiziniai asmenys (toliau - Asmenys) leidimui prekiauti Taisyklių 6.1 ir 6.2 punktuose minimais gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų gauti Aplinkos apsaugos agentūrai turi pateikti prašymą, kuriame būtų nurodytas juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinė (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta), jeigu bus prekiaujama gyvais laukiniais gyvūnais - numatomų prekiauti gyvų gyvūnų rūšių lietuviški ir (arba) moksliniai (lotyniški) pavadinimai, numatomos gyvų gyvūnų laikymo sąlygos bei vieta, taip pat visos numatomos prekybos vietos (nuolatinės ir laikinos). Prie prašymo išduoti leidimą prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų turi būti pateikiamas Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ar kopija.
Terminai
0
Leidimas išduodamas per 30 kalendorinių dienų.
Mokesčiai

11 Eur

Reikalingi dokumentai
Prie prašymo išduoti leidimą prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų turi būti pateikiamas Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ar kopija.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu