Leidimai naudoti transliavimo tarnybos radijo dažnius radijo transliavimui

Leidimo kodas:: PAS30509

.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu