Leidimai naudoti radijo šaukinį

Leidimo kodas:: PAS30514

.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu