Leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus), kurių leidimų skaičius ribotas

Leidimo kodas:: PAS30512

.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu