Leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) ir radijo stotis palydovinės tarnybos stotims, tinklams

Leidimo kodas:: PAS30510

.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu