Leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) ir radijo stotis fiksuotosios tarnybos stotims, tinklams

Leidimo kodas:: PAS30652

RRL virš 960 MHz
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Asmuo, norėdamas įrengti radijo ryšio liniją (arba kitaip - radiorelinę liniją, toliau - RRL) tarp dviejų nejudamų objektų (stočių), privalo pateikti Ryšių reguliavimo tarnybai (toliau - RRT) paraišką radijo dažnių (kanalų) skyrimui ir leidimo juos naudoti išdavimui. Jei konkreti RRL aparatūra dar nėra žinoma, trūkstamus duomenis galima pateikti vėliau. Paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip 2 mėnesiai iki planuojamo RRL darbo pradžios datos. Teikiant elektroninį prašymo variantą per apsaugotą interneto prieigą, galima užpildyti MS Excel formato anketą (kas gali būti patogiau, teikiant didesnį kiekį RRL), pridedamą prie laisvos formos paraiškos.
Mokesčiai

Mokestis už sąlygų nustatymą vienkryptei RRL yra 92,68 Eur / 320 Lt , dvikryptei RRL - 185,36 Eur / 640 Lt . Valstybės rinkliava už vieną leidimą naudoti radijo dažnius (kanalus) yra 6,66 EUR/ 23 Lt

Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Plačiau skaitykite čia
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu