Leidimai naudoti radijo dažnius (kanalus) ekspermentiniams tikslams

Leidimo kodas:: PAS30511

.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu