Leidimai naudoti originalius tinklo identifikavimo kodus (ONI)

Leidimo kodas:: PAS30247

Leidimai naudoti originalius tinklo identifikavimo kodus (ONI)
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu