Laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimas

Leidimo kodas:: PAS30211

Laivo higieninių sąlygų pažymėjimas (toliau - Pažymėjimas) išduodamas tikslu nustatyti ir įvertinti laivų keliamas biologines, chemines ir radiologines grėsmes, įskaitant užkrečiamąsias ligas, visuomenės sveikatai, užkirsti kelią visų rūšių grėsmių plitimui tarptautiniu mastu, registruoti ir pranešti apie įvykius, galinčius kelti riziką visuomenės sveikatai bei apie taikytas kontrolės priemones laivuose, nustačius riziką visuomenės sveikatai. Privalo turėti visi jūrų ar vidaus vandenų laivai plaukiojantys tarptautiniais maršrutais. Išduodamas / pratęsiamas gavus laivo kapitono ar jo įgalioto asmens laisvos formos prašymą.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Laivo kapitonas ar jo įgaliotas asmuo, norėdamas gauti Pažymėjimą, Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyriui (karantino postui) pateikia laisvos formos prašymą. 2. Prašymas pateikiamas raštu (lietuvių ir / ar anglų kalba). 3. Pažymėjimas išduodamas laivo kapitonui ar jo įgaliotam asmeniui, kai yra sumokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava. 4. Pažymėjimą pasirašo ir antspaudu tvirtina Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyriaus (karantino posto) vyriausieji specialistai. 5. Pažymėjimo kopija ir pateikti dokumentai Pažymėjimui gauti saugomi Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyriuje (karantino poste). 6. Duomenys apie išduotus Pažymėjimus saugomi informacinės sistemos "DTS KONTORA" kompiuterinėje duomenų bazėje. 7. Duomenys apie išduotus Pažymėjimus kasmet iki vasario 15 d. pateikiami Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centrui.
Terminai
0
Pažymėjimas ar jo pratęsimas turi būti išduotas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo laivo kapitono ar jo įgalioto asmens prašymo dienos išduoti Pažymėjimą arba vėliau, jei taip nurodyta prašyme.
Mokesčiai

1. Valstybės rinkliava už atleidimo nuo laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo išdavimą - 28 Eur. 2. Valstybės rinkliava už laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo išdavimą- 44 Eur.

Reikalingi dokumentai
Laisvos formos prašymas išduoti / pratęsti Pažymėjimą.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Pažymėjimą išduoda Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyriaus (karantino posto) vyriausiosios specialistės Audronė Lavruvianec, Aušra Subotkevičienė, Auksė Adomaitytė, Erika Stasiuvienė
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu