Kvalifikacijos pažymėjimų rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus

Leidimo kodas:: PAS28806

Kvalifikacijos pažymėjimas suteikia teisę rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Paslaugų teikėjas išklauso kvalifikacijos tobulinimo kursus. Paslaugų teikėjas išlaiko žinių patikrinimo testą. Paslaugų teikėjas pateikia prašymą ir reikiamus dokumentus Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos išnagrinėja prašymą ir pateiktus dokumentus. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio užmokestį. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos priima sprendimą išduoti kvalifikacijos pažymėjimą. Paslaugų teikėjo duomenys įrašomi į Kvalifikacijos pažymėjimų rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus registrą.
Terminai
0
Kvalifikacijos pažymėjimas išduodamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų pateikimo. Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas neterminuotas.
Mokesčiai

17 Eur (58,70 Lt)

Reikalingi dokumentai
Prašymas išduoti kvalifikacijos pažymėjimą. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos. Ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį įrodančio dokumento kopija. Kvalifikacijos tobulinimo kursų išklausymo pažymėjimo kopija. Reikalavimai:Paslaugų teikėjas norintis gauti kvalifikacijos pažymėjimą žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektams rengti turi turėti aukštąjį žemėtvarkos, kraštotvarkos, geodezijos ar hidrotechnikos išsilavinimą, kvalifikacijos tobulinimo kursuose turi būti išklausę ne mažiau kaip 20 valandų paskaitų žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo tema, išlaikę profesinių žinių patikrinimo testą ir turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį žemėtvarkos schemų, kaimo plėtros žemėtvarkos projektų arba žemės valdos projektų rengimo srityje.
Kompetentingos institucijos
Papildoma informacija
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas neterminuotas, tačiau Paslaugų teikėjas kas 3 metai turi išklausyti kvalifikacijos tobulinimo kursus (ne mažiau kaip 20 valandų) žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo tema.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu