Konteinerio/ transporto priemonės sukrovimo sertifikatas

Leidimo kodas:: PAS30732

"Jei pavojingi kroviniai dideliame konteineryje/ transporto priemonėje vežami prieš gabenimą jūra, reikalingas konteinerio/ transporto priemonės sukrovimo sertifikatas. "
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
-


Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu