Kiaulių skerdenų kokybės įvertinimo ir klasifikacijos techninis reglamentas

Leidimo kodas:: PAS28324

Šis techninis reglamentas taikomas kiaulių skerdenoms, skirtoms perdirbti ar parduoti.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu