Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

Leidimo kodas:: PAS3012

Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija – mėnesinė piniginė išmoka, skiriama neįgaliems vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas, asmenims, netekusiems 75 procentų ir daugiau darbingumo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
  • – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-06-21 įsakymas Nr. A1-168 “Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 13 d. Įsakymo Nr. A1-201 “Dėl valstybinių šalpos išmokų mokėjimo šių išmokų gavėjams, apgyvendintiems ar slaugomiems globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose, tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo; – Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymo pakeitimo įstatymas, 2005-05-19 Nr. X-210; – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-07-01 nutarimas Nr. 757 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 29 d. nutarimo Nr. 346 "Dėl Valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo"; – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministros 2005-07-13 įsakymas Nr.A1-201 "Dėl Valstybinių šalpos išmokų mokėjimo šių išmokų gavėjams, apgyvendintiems ar slaugomiems globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose, tvarkos aprašo patvirtinimo"; – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministros 2005-07-13 įsakymas Nr. A1-202 "Dėl Valstybinių šalpos išmokų gavėjų, keičiančių gyvenamąją vietą, bylų persiuntimo tvarkos aprašo patvirtinimo"; – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-04-04 įsakymas Nr.A1-92 "Dėl Darbingumo lygio, Darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos, Neįgalumo lygio pažymų formų ir jų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
-
Terminai
10 (Darbo dienos)
Reikalingi dokumentai
– prašymas; – asmens, turinčio teisę gauti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją, vieno iš tėvų (įtėvių), globėjo ar rūpintojo asmens dokumentai; – vaiko gimimo liudijimas; – neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad neįgaliajam vaikui nustatytas sunkus neįgalumas; – neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad asmenims netekusiems 75 procentų ir daugiau darbingumo bei senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems nustatytas specialusis slaugos poreikis.
Prašymo forma
-
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Ingrida Malciuvienė, Skyriaus vedėja
ingrida.malciuviene@jonava.lt, 8 349 50142

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu