Izoliuotų transporto priemonių, transporto priemonių-šaldytuvų, mechaninių transporto priemonių-refrižeratorių ir apšildomų transporto priemonių, naudojamų greitai gendančių maisto produktų tarptautiniams gabenimams sausumos keliais, sertifikatas (ATP sertifikatas)

Leidimo kodas:: PAS30668

ATP sertifikatas išduodamas specialiai transporto priemonei, kėbului, naudojamiems greitai gendančių maisto produktų tarptautiniam gabenimui sausumos keliais. Pirmą kartą naujos specialios transporto priemonės ATP sertifikatas išduodamas prieš pradedant ją eksploatuoti, o naudotos specialios transporto priemonės ATP sertifikatas, kai jo naudota speciali transporto priemonė neturėjo.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Dokumentai pateikiami: Vilniaus regiono departamento Paslaugų administravimo skyriui - Vilnius, Švitrigailos g. 42, tel. (8 5) 278 5633; Kauno regiono departamento Paslaugų administravimo skyriuje - Kaunas, M. K. Čiurlionio g. 23, tel. (8 37) 20 33 57, (8 37) 22 26 14; Klaipėdos regiono departamento Paslaugų administravimo skyriui - Klaipėda, Pilies g. 12, tel. (8 46) 31 13 14, (8 46) 31 05 26; Panevėžio regiono departamento Paslaugų administravimo skyriui- Panevėžys, J. Biliūno g. 3, tel. (8 45) 43 07 07; Šiaulių regiono departamento Paslaugų administravimo skyriui- Šiauliai, Aerouosto g. 9, tel. (8 41) 54 20 13, (8 41) 54 20 12 Sumokamas rinkliavos mokestis Išduodamas sertifikatas
Terminai
0
7 d. d. nuo visų reikalingų dokumentų pateikimo dienos 3 d. d. informuoja apie netinkamai užpildytus dokumentus arba trūkstamus ATP sertifikatas išduodamas ne ilgiau kaip šešeriems metams. ATP sertifikatas pratęsiamas: pagal bandymo stoties patikrinimo ataskaitą ne ilgiau kaip šešeriems metams; pagal tikrinimo įmonės patikrinimo ataskaitą ne ilgiau kaip trejiems metams. ATP sertifikatas atnaujinamas ne ilgesniam kaip pateikto galiojančio ATP sertifikato galiojimo laikui.
Mokesčiai

Išdavimas, atnaujinimas ir pratęsimas 23,00 Eur / 79,41 Lt

Reikalingi dokumentai
Prašant išduoti naujos ar naudotos specialios transporto priemonės ATP sertifikatą, pateikiamas užpildytas nustatytos formos prašymas ir bandymo stoties išduotos galiojančios patikrinimo ataskaitos. ATP sertifikatas atnaujinamas Lietuvoje įregistruotai specialiai transporto priemonei su galiojančiu ATP sertifikatu, išduotu kitos Susitarimo susitariančios šalies kompetentingos įstaigos. Taip pat ATP sertifikatas atnaujinamas pasikeitus šalyje eksploatuojamos specialios transporto priemonės valdytojui. Prašant atnaujinti ATP sertifikatą, pateikiamas užpildytas nustatytos formos prašymas ir kitos Susitarimo susitariančios šalies kompetentingos įstaigos išduotas galiojantis ATP sertifikatas. Specialios transporto priemonės ATP sertifikatas pratęsiamas, kai ATP sertifikato galiojimas baigėsi. Taip pat specialios transporto priemonės ATP sertifikatas pratęsiamas, kai jos mechaninis šaldymo įrenginys keičiamas kitos rūšies įranga, kurios naudinga šaldymo galia mažesnė už pakeisto įrenginio naudingą šaldymo galią. Prašant pratęsti ATP sertifikatą, pateikiamas užpildytas nustatytos formos prašymas ir bandymo stoties išduotos galiojančios patikrinimo ataskaitos arba tikrinimo įmonės paskirtų ekspertų išduotos galiojančios tikrinimo ataskaitos.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu