Įvežamų į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sveikatingumo patikros atlikimas

Leidimo kodas:: PAS30326

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Augalininkystės tarnyba) vykdo įvežamų į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą augalų, augalinių produktų ir kitų objektų fitosanitarinės būklės valstybinę kontrolę ir visapusiškai įvertinusi esamą situaciją priima sprendimą dėl įvežamų į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą augalų, augalinių produktų ir kitų objektų sveikatingumo. Krovinius su augalais, augaliniais produktais ir kitais objektais, kurių sveikatingumą būtina įvertinti, Augalininkystės tarnybos pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postui (poskyriui) nukreipia pasienio kontrolės punkte dirbantys Muitinės Departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareigūnai.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Krovinio savininką atstovaujantis asmuo Augalininkystės tarnybos pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos posto (poskyrio) specialistui turi pateikt 1. Krovinio fitosanitarinį sertifikatą. 2. Fizinio ar juridinio asmens, kuriam priklauso įvežamas krovinys, registravimo Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre (toliau - Registras) pažymėjimo originalą arba jo kopiją. 3. Kitus krovinį lydinčius dokumentus. 4. Mokėjimo pavedimą (sąskaitos išrašą) su banko žymomis arba kvitą apie sumokėtą valstybės rinkliavą (pateikiama Augalininkystės tarnybai įvertinus krovinio sveikatingumą).
Terminai
0
Teisės aktais nustatyta tvarka.
Mokesčiai

Valstybės rinkliavos dydis už šios administracinės paslaugos suteikimą priklauso nuo įvežamo krovinio sudėties ir dydžio. Apskaičiuojant rinkliavą taikomi žemiau išvardyti jų dydžiai. 1. Už įvežamo ar vežamo tranzitu augalų, augalinių produktų ir kitų objektų krovinio dokumentų patikrinimą 24 Lt (6,95 Eur). 2. Už įvežamo ar vežamo tranzitu augalų, augalinių produktų ir kitų objektų tapatumo patikrinimą: už krovinį atitinkamai iki sunkvežimio, traukinio vagono ar konteinerio dydžio 6,95 Eur (24 Lt) už krovinį, atitinkamai didesnį nei sunkvežimis, traukinio vagonas ar konteineris 13,90 Eur (48 Lt) auginių (gyvašakių), sodinukų (išskyrus miško reprodukcijos medžiagą), jaunų žemuogių ar daržovių augalų: už krovinį iki 10000 vienetų 17,38 Eur (60 Lt) už kiekvieną papildomą 1000 vienetų 0,58 Eur (2 Lt), bet ne daugiau kaip 139,89 Eur(483 Lt) krūmų, medžių (išskyrus nukirstus Kalėdų medelius), kitų sumedėjusių augalų, įskaitant miško reprodukcijos medžiagą (išskyrus sėklas): už krovinį iki 1000 vienetų 17,38 Eur (60 Lt) už kiekvieną papildomą100 vienetų 0,58 Eur (2 Lt), bet ne daugiau kaip 139,89 Eur (483 Lt) svogūnų, gumbasvogūnių, šakniastiebių, stiebagumbių, skirtų sodinti (išskyrus bulvių stiebagumbius): už krovinį iki 200 kilogramų 17,38 Eur (60 Lt) už kiekvieną papildomą 10 kilogramų 0,29 Eur (1 Lt), bet ne daugiau kaip 139,89 Eur (483 Lt) sėklų, auginių kultūrų (išskyrus eksportuojamų): už krovinį iki 100 kilogramų 7,53 Eur (26 Lt) už kiekvieną papildomą 10 kilogramų 0,29 Eur (1 Lt), bet ne daugiau kaip 139,89 Eur (483 Lt) kitų sodinti skirtų augalų: už krovinį iki 5000 vienetų 17,38 Eur (60 Lt) už kiekvieną papildomą 100 vienetų 0,29 Eur (1 Lt), bet ne daugiau kaip 139,89 Eur (483 Lt) skintų gėlių: už krovinį iki 20000 vienetų 17,38 Eur (60 Lt) už kiekvieną papildomą 1000 vienetų 0,29 Eur (1 Lt), bet ne daugiau kaip 139,89 Eur (483 Lt) šakų su lapais, spygliuočių dalių (išskyrus nukirstus Kalėdų medelius): už krovinį iki 100 kilogramų 17,38 Eur (60 Lt) už kiekvieną papildomą 100 kg. 1,74 Eur (6 Lt), bet ne daugiau kaip 139,89 Eur (483 Lt) nukirstų Kalėdų medelių: už krovinį iki 1000 vienetų 17,38 Eur (60 Lt) už kiekvieną papildomą 100 vienetų 1,74 Eur (6 Lt), bet ne daugiau kaip 139,89 Eur (483 Lt) augalų, pavyzdžiui, vaistažolių, prieskonių ir lapinių daržovių, lapų: už krovinį iki 100 kilogramų 17,38 Eur (60 Lt) už kiekvieną papildomą 10 kilogramų 1,74 Eur (6 Lt), bet ne daugiau kaip 139,89 Eur (483 Lt) vaisių, daržovių (išskyrus lapines daržoves): už krovinį iki 25000 kilogramų 17,38 Eur (60 Lt) už kiekvieną papildomą 1000 kg. 0,58 Eur (2 Lt) bulvių stiebagumbių: už siuntą iki 25000 kilogramų 52,42 Eur (181 Lt) už kiekvienus papildomus 25000 kilogramų 52,42 Eur (181 Lt) medienos (išskyrus žievę): už krovinį iki 100 kub. metrų 17,38 Eur (60 Lt) už kiekvieną papildomą kub. metrą 0,29 Eur (1 Lt) auginimo substrato, žievė už krovinį iki 25000 kilogramų 17,38 Eur (60 Lt) už kiekvieną papildomą 1000 kg. 0,58 Eur (2 Lt), bet ne daugiau kaip 139,89 Eur (483 Lt) už laboratorinius tyrimus, už vieno pavyzdžio: mikologinę ekspertizę 6,37 Eur (22 Lt) herbologinę ekspertizę 3,77 Eur (13 Lt) entomologinę ekspertizę 4,92 Eur (17 Lt) bakteriologinę ekspertizę 21,72 Eur (75 Lt) virusologinę ekspertizę 6,95 Eur (24 Lt) helmintologinę: medienos, durpių, augalo dalių ir kitų (laisvai gyvenantiems nematodams nustatyti) ekspertizę 5,79 Eur (20 Lt) dirvožemio ekspertizę (cistas sudarantiems nematodams nustatyti) 2,03 Eur (7 Lt).

Reikalingi dokumentai
1. Krovinio fitosanitarinis sertifikatas. 2. Fizinio ar juridinio asmens, kuriam priklauso įvežamas krovinys, registravimo Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre (toliau - Registras) pažymėjimo originalas arba jo kopija. 3. Kiti krovinį lydintys dokumentai. 4. Mokėjimo pavedimas (sąskaitos išrašas) su banko žymomis arba kvitas apie sumokėtą valstybės rinkliavą.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu