Įtraukimas į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sąrašą

Leidimo kodas:: PAS29887

Neklasifikuojamos apgyvendinimo paslaugos pagal galiojančius turizmo srities teisės aktus yra: Apartamentų komplekso apgyvendinimo paslauga Kaimo turizmo paslauga Nakvynės namų apgyvendinimo paslauga Nakvynės ir pusryčių paslauga Poilsio namų apgyvendinimo paslauga Turistinio laivo apgyvendinimo paslauga Turistinės stovyklos paslauga Šias paslaugas gali teikti juridiniai ir fiziniai asmenys.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Apgyvendinimo paslaugų teikėjas, prieš pradėdamas savo veiklą, privalo pateikti Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos nustatytos formos pranešimą apie apgyvendinimo paslaugų teikimą (VTD-A2 forma).
Terminai
0
Apgyvendinimo paslaugų teikėjas per 30 dienų nuo pranešimo pateikimo dienos negavęs atsakymo dėl pranešime pateiktų duomenų, gali viešai naudoti pranešime nurodytą apgyvendinimo rūšies pavadinimą. Nutraukus (sustabdžius) apgyvendinimo paslaugų teikimą ar pasikeitus pranešime pateiktiems duomenims (pasikeitė paslaugų teikėjas, jo teisinė forma, teisinis statusas, adresas ar kiti duomenys), apgyvendinimo paslaugų teikėjas privalo per 10 darbo dienų nuo to momento, kai ši informacija tapo ar turėjo tapti jam žinoma, buvusį pranešimą patikslinti pateikdamas pasikeitusius duomenis.
Mokesčiai

Netaikomi mokesčiai

Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu