Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos ir tonkilometrų apskaitos planų tvirtinimas

Leidimo kodas:: PAS30525

Orlaivio naudotojo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) stebėsenos, įskaitant tonkilometrių apskaitos plano, kuris prilyginamas leidimui išmesti ŠESD, tvirtinimas. Patvirtintas ŠESD planas, įskaitant tonkilometrių apskaitos planas, suteikia leidimą išmesti ŠESD orlaivio naudotojams, vykdantiems aviacijos veiklą bei suteikia galimybę būti įtrauktiems į ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų sistemą.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Orlaivio naudotojas, norėdamas gauti leidimą išmesti ŠESD, turi pateikti Aplinkos apsaugos agentūra 1. Išmetamų ŠESD stebėsenos planą, užpildytą pagal formą, kuri yra adresu: http://klimatas.gamta.lt/cms/index?rubricId=a4b82f03-64ab-467a-b4d7-761a8b5d3910; 2. Tonkilometrių duomenų stebėsenos planą, užpildytą pagal formą, kuri yra adresu: http://klimatas.gamta.lt/cms/index?rubricId=a4b82f03-64ab-467a-b4d7-761a8b5d3910; 3. Civilinės aviacijos administracijos išduotos licencijos vykdyti oro susisiekimą kopiją. 4. Neapibrėžties atitikimo įrodymus (pagal stebėsenos plano 7 c punktą); 5. Rizikos vertinimą; 6. Duomenų srauto valdymo diagramą.
Terminai
0
Orlaivio naudotojo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) stebėsenos, įskaitant tonkilometrių apskaitos planas, kuris prilyginamas leidimui išmesti ŠESD, patvirtinamas ne vėliau kaip per 90 dienų nuo nurodytų dokumentų pateikimo dienos; patikslinamas - ne vėliau kaip per 45 dienas nuo orlaivio naudotojo paraiškos leidimui tikslinti gavimo dienos.
Mokesčiai

Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai

Reikalingi dokumentai
1. Išmetamų ŠESD stebėsenos planas, užpildytas pagal formą, kuri yra adresu: http://klimatas.gamta.lt/cms/index?rubricId=a4b82f03-64ab-467a-b4d7-761a8b5d3910; 2. Tonkilometrių duomenų stebėsenos planas, užpildytas pagal formą, kuri yra adresu: http://klimatas.gamta.lt/cms/index?rubricId=a4b82f03-64ab-467a-b4d7-761a8b5d3910; 3. Civilinės aviacijos administracijos išduotos licencijos vykdyti oro susisiekimą kopija. 4. Neapibrėžties atitikimo įrodymus (pagal stebėsenos plano 7 c punktą); 5. Rizikos vertinimas; 6. Duomenų srauto valdymo diagrama.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu