Išankstinė patikra

Leidimo kodas:: PAS30499

Duomenų valdytojai, planuodami tvarkyti asmens duomenis, atlieka išankstinės patikros procedūrą Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau - ADTAĮ) nustatytais atvejais bei Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (toliau - Inspekcija) nustatyta tvarka.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pranešimą duomenų valdytojas gali pateikti: 1. Raštu (tiesiogiai atvykus į Inspekciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį); 2. Elektroniniu būdu: 2.1. VDAI elektroninio pašto adresu ada@ada.lt; 2.2. Naudojantis elektronine paslaugų sistema EPS (paspaudus nuorodą "Užsakyti paslaugą internetu"). (Elektroniniu būdu pateiktas prašymas sudaromas taip, kad Inspekcija galėtų atpažinti elektroninio dokumento formatą, bei Pranešimo turinį, identifikuoti elektroninį parašą ir Pranešimą pateikusį asmenį.)
Terminai
0
60 d.
Reikalingi dokumentai
Norint pateikti Pranešimą per EPS, reikalinga užpildyti nustatytos formos dokumentus, nurodytus rubrikoje "Prašymo forma (-os)" pagal pageidaujamą duomenų tvarkymo tikslą ir pridėti kaip užsakymo priedus paspaudus nuorodą "Užsakyti paslaugą internetu". Jums bus išsiųstas elektroninio pranešimo patvirtinimas nurodytu el. paštu, kad Pranešimas gautas ir persiųstas nagrinėti pagal kompetenciją. Apie paslaugos vykdymą asmuo informuojamas EPS rubrikoje "Mano paslaugos".
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu