Įrašymas į Interneto svetainių, kuriose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašą

Leidimo kodas:: PAS30390

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (toliau - Tarnyba) gavusi paraišką (tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu) turi įvertinti paraišką ir per 20 darbo dienų nuo paraiškos gavimo priimti sprendimą dėl siūlymo įrašyti interneto svetainę į Interneto svetainių sąrašą teikimo. Tarnyba, priėmusi sprendimą teikti siūlymą įrašyti interneto svetainę į Interneto svetainių sąrašą, per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pateikia sveikatos apsaugos ministrui siūlymą įrašyti interneto svetainę į Interneto svetainių sąrašą sveikatos apsaugos ministro įsakymo projekto forma ir paskelbia šį siūlymą savo interneto svetainėje.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Interneto svetainės tvarkytojas ar jo įgaliotas asmuo, norintis, kad interneto svetainė būtų įrašyta į Interneto svetainių sąrašą, Tarnybai turi pateikti paraišką pagal patvirtintą formą. 1. Paraiškoje turi būti nurodyta: 1.1. informacija apie pareiškėją (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefonas ir faksas, elektroninis paštas, jeigu juos turi, arba fizinio asmens vardas, pavardė, namų adresas, telefonas ir faksas, elektroninis paštas, jeigu juos turi); 1.2. interneto svetainės adresas; 1.3. asmuo ryšiams (vardas ir pavardė, darbovietė, pareigos, telefonas ir faksas, elektroninis paštas, jeigu juos turi); 1.4. patvirtinimas, kad paraiškoje pateikta informacija yra teisinga ir kad interneto svetainė bus neprieinama gyventojams. 2. Paraiška turi būti patvirtinta pareiškėjo parašu ir antspaudu (jeigu privalo jį turėti).
Terminai
0
Tarnyba turi išnagrinėti pateiktą paraišką ir per 20 darbo dienų nuo paraiškos gavimo Tarnyboje dienos priimti sprendimą dėl siūlymo įrašyti interneto svetainę į Interneto svetainių sąrašą teikimo.
Mokesčiai

Paslauga teikiama neatlygintinai

Reikalingi dokumentai
Interneto svetainės tvarkytojas ar jo įgaliotas asmuo, norintis, kad interneto svetainė būtų įrašyta į Interneto svetainių sąrašą, Tarnybai turi pateikti paraišką pagal patvirtintą formą http://www.vvkt.lt/index.php?2170433111
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu