Importuojamų, eksportuojamų ir vidaus rinkai tiekiamų šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams patikros taisyklės

Leidimo kodas:: PAS28213

Nustato šviežių vaisių ir daržovių atitikties nustatytiems prekybos standartams tikrinimo tvarką, užtikrina, kad vidaus rinkai tiekiami, importuojami bei eksportuojami švieži vaisiai ir daržovės atitiktų nustatytus prekybos standartus. Taisyklės taikomos visiems prekiautojams šviežiais vaisiais ir daržovėmis, taip pat koordinuojančiajai institucijai, kontroliuojančiosioms valstybės institucijoms, tikrinančioms šviežių vaisių ir daržovių atitiktį prekybos standartams.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu