Įmonių, teikiančių laivų agentavimo paslaugas, atestavimas

Leidimo kodas:: PAS28802

Įmonių, teikiančių laivų agentavimo paslaugas atestavimas
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Įmonė, pageidaujanti būti atestuota ir gauti įmonės atestavimo pažymėjimą pateikia Lietuvos saugios laivybos administracijai prašymą bei reikalingus dokumentus. 2. Jei nepateikiami visi reikiami dokumentai ar jie neatitinka jiems nustatytų reikalavimų, įmonė per Administracijos nurodytą laiką pateikia reikiamus dokumentus ar ištaiso nurodytus trūkumus. 3. Administracija, gavusi dokumentus, patikrina įmonės pasirengimą vykdyti atestuojamą veiklą. Patikrinimo rezultatai įforminami aktu. 4. Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Įmonių atestavimo komisija (toliau - Atestavimo komisija), atsižvelgdama į įmonės patikrinimo rezultatus bei įvertinusi Lietuvos laivybos maklerių ir agentų asociacijos nuomonę apie šią įmonę, teikia pasiūlymus Administracijos direktoriui dėl įmonės atestavimo pažymėjimo išdavimo. 5. Atestavimo pažymėjimą (šių taisyklių priedas) išduoda Administracijos direktorius. 6. Atestavimo pažymėjimų sąrašą tvarko Administracija. Išduotų atestavimo pažymėjimų sąraše turi būti nurodytas atestavimo pažymėjimo numeris, atestavimo pažymėjimo turėtojas (įmonės pavadinimas, kodas, adresas), atestavimo pažymėjimo išdavimo data, atestavimo pažymėjimo galiojimo sustabdymo data, atestavimo pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo data, atestavimo pažymėjimo galiojimo panaikinimo data. Atestavimo pažymėjimų sąrašo duomenys skelbiami Administracijos interneto tinklalapyje. 7. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio rinkliavą.
Terminai
0
Atestavimo pažymėjimas išduodamas neterminuotam laikui. Atestavimo pažymėjimas išduodamas arba motyvuotas raštiškas atsisakymas išduoti atestavimo pažymėjimą pateikiamas pareiškėjui per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia atestavimo pažymėjimui išduoti, gavimo dienos. Praradus atestavimo pažymėjimą, įmonės motyvuotu prašymu per 5 darbo dienas išduodamas atestavimo pažymėjimo dublikatas su žyma "Dublikatas".
Mokesčiai

52,42 Eur (181 Lt), rinkliavos kodas - 4.4523 - įmonių, teikiančių laivų agentavimo paslaugas, atestavimo pažymėjimo išdavimas; 35,91 Eur (124 Lt), rinkliavos kodas - 4.4524 - įmonių, teikiančių laivų agentavimo paslaugas, atestavimo pažymėjimo dublikato (vietoj prarastojo) išdavimas.

Reikalingi dokumentai
1. Prašymas laisva forma. 2. Pažyma apie įmonės patalpas, įrengimus, informacijos priėmimo ir perdavimo priemones, darbuotojų kvalifikaciją. 3. Pažyma, kad įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, kuriam pavesta vadovauti laivų agentavimo veiklai, neteistas už sunkius nusikaltimus ar nusikaltimus ūkininkavimo tvarkai ir finansams pagal baudžiamuosius įstatymus. 4. Dokumentas, patvirtinantis, kad paslaugų teikėjas neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai. 5. Dokumentai, įrodantys, jog įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, kuriam pavesta vadovauti laivų agentavimo veiklai, moka valstybinę ir anglų (oficiali jūrų praktikoje vartojama kalba) kalbas, turi aukštąjį arba specialųjį jūrinį išsilavinimą ir trejų metų darbo patirtį laivų agentavimo srityje; 6. Lietuvos Respublikoje įregistruoto 200 000 litų banko išduota garantija arba draudimo bendrovės išduotas laidavimo draudimas (vienam draudiminiam įvykiui), pagal kurį naudos gavėjas nurodyta VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. 7. Dokumentas, mokėjimo kvitas įrodantis sumokėtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio rinkliavą.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu