HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Leidimo kodas:: PAS28245

Nustato pagrindinius vaikų poilsio stovyklų (toliau - stovykla), kuriose teikiamos apgyvendinimo paslaugos, sveikatos saugos reikalavimus. Šios higienos normos reikalavimai privalomi asmenims, organizuojantiems stovyklas, projektuojantiems, statantiems, įrengiantiems, rekonstruojantiems, naudojantiems stovyklų statinius ir (ar) patalpas, stovyklų vadovams ir darbuotojams, kontrolę vykdančioms institucijoms.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu