HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“

Leidimo kodas:: PAS28252

Nustato pagrindinius soliariumų paslaugų sveikatos saugos reikalavimus. Higienos norma netaikoma soliariumams, naudojamiems gydymo tikslams.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu