HN 39:2005 „Pirtys: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“

Leidimo kodas:: PAS28257

1. Ši higienos norma nustato pirčių, kuriose teikiamos atlygintinos paslaugos, įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimus. 2. Ši higienos norma taikoma naujai statomoms, rekonstruojamoms ar kapitaliai remontuojamoms pirtims. Veikiančioms pirtims taikomi tik tie šios higienos normos reikalavimai, kuriems įgyvendinti nereikia rekonstruoti ar kapitaliai remontuoti pastato. 3. Ši higienos norma privaloma juridiniams ir fiziniams asmenims, projektuojantiems, statantiems, rekonstruojantiems, kapitaliai remontuojantiems, įrengiantiems, eksploatuojantiems pirtis bei vykdantiems jų valstybinę priežiūrą ir kontrolę
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu