HN 130:2012 "Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai"

Leidimo kodas:: PAS28329

Ši higienos norma nustato skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimus. Ši higienos norma privaloma asmenims, projektuojantiems, statantiems, įrengiantiems, rekonstruojantiems, eksploatuojantiems statinius ir patalpas, kuriose teikiamos skalbyklų paslaugos, paslaugų teikėjams bei kontroliuojančioms institucijoms. Skalbyklų paslaugų veikla gali būti vykdoma tik turint išduotą leidimą-higienos pasą.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu