HN 115:2002 ,,Kosmetikos gaminiai. Ingredientų ir jų kiekių nustatymas“

Leidimo kodas:: PAS28250

Ši higienos norma taikoma tiekiamiems į rinką kosmetikos gaminiams, taip pat medžiagoms ar preparatams, naudojamiems jų gamybai. Higienos norma yra privaloma visiems juridiniams bei fiziniams asmenims, gaminantiems, gabenantiems, laikantiems, įvežantiems į Lietuvos Respubliką kosmetikos gaminius, prekiaujantiems ar kitaip pateikiantiems vartotojams kosmetikos gaminius (platinantiems, teikiantiems paslaugas), kompetentingoms įstaigoms, taip pat kontrolės įstaigoms, kontroliuojančioms gaminamus, įvežamus ir teikiamus vartotojui kosmetikos gaminius.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu