Gyvūnų vežėjo leidimas

Leidimo kodas:: PAS30056

Gyvūnų vežėjų leidimas suteikia teisę fiziniam arba juridiniam asmeniui vežti gyvūnus ilgais ir trumpais atstumais.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Vežėjai, norintys gauti gyvūnų vežėjo leidimą trumpoms gyvūnų kelionėms (toliau 1 tipo leidimas) arba visoms gyvūnų kelionėms (toliau 2 tipo leidimas), teritorinei VMVT pateikia nustatytos formos paraišką (1 priedas) su joje nurodytais dokumentais. Jeigu vežėjui veterinarinis patvirtinimas suteiktas nuo 2007 m. sausio 5 d., nereikia pateikti paraiškos 2 punkte nurodytų dokumentų ir atskirai įvertinti naudojamas kelių transporto priemones (jos pagal Kelių transporto priemonės įvertinimo aktą patikrinamos prieš siunčiant apskrities valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai teikimą dėl veterinarinio patvirtinimo). Teritorinė VMVT įvertina paraiškoje nurodytas kelių transporto priemones ir užpildo Kelių transporto priemonės gyvūnams vežti įvertinimo aktą. Už kelių transporto priemonės įvertinimą imamas mokestis pagal paslaugų įkainius, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus Jei kelių transporto priemonė įvertinama kaip tinkama vežti paraiškoje nurodytus gyvūnus, teritorinė VMVT išduoda kelionėms skirtos kelių transporto priemonės pažymėjimą. Jeigu įvertinimo metu nustatoma, kad kelių transporto priemonė nepritaikyta vežti paraiškoje nurodytų rūšių gyvūnus, paraišką pateikęs asmuo per 5 dienas nuo įvertinimo raštu informuojamas apie nustatytus trūkumus. Pašalinęs kelių transporto priemonės įvertinimo metu nustatytus trūkumus, paraišką pateikęs asmuo gali vėl kreiptis į teritorinę VMVT dėl 1 ir 2 tipo leidimo išdavimo. Jeigu visoms vežėjo paraiškoje nurodytoms kelių transporto priemonėms išduoti ilgų arba trumpų kelionių pažymėjimai ir pateiktos visos ir tinkamai parengtos paraiškoje nurodytos savikontrolės programos, teritorinė VMVT priima sprendimą išduoti 1 tipo arba 2 tipo leidimą. Už 1 ir 2 tipo leidimo išdavimą imamas mokestis pagal Paslaugų įkainius. Teritorinės VMVT išduodamus ilgų ir trumpų kelionių pažymėjimus registruoja ilgoms arba trumpoms gyvūnų kelionėms skirtų kelių transporto priemonių pažymėjimų registruose. Teritorinės VMVT išduodamus gyvūnų vežėjų leidimus registruoja 1 arba 2 tipo gyvūnų vežėjų leidimų registre.
Terminai
0
Kelių transporto priemonės pažymėjimai išduodami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po kelių transporto priemonės įvertinimo dienos. Jeigu įvertinimo metu nustatoma, kad kelių transporto priemonė nepritaikyta vežti paraiškoje nurodytų rūšių gyvūnus, paraišką pateikęs asmuo per 5 dienas nuo įvertinimo raštu informuojamas apie nustatytus trūkumus. 1 ir 2 tipo leidimai išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po visų kelių transporto priemonių įvertinimo dienos kartu su ilgų arba trumpų kelionių pažymėjimais ir galioja 5 metus nuo išdavimo.
Mokesčiai

5,79 Eur (20 Lt)

Reikalingi dokumentai
1. Paraiška dėl gyvūno vežėjo leidimo išdavimo 2. Vežamų gyvūnų prižiūrėtojų kompetencijos pažymėjimai ir jų kopijos. 3. Savikontrolės programos pagal būtinybę: 3.1. Nutekamųjų vandenų surinkimo ir nukenksminimo programa; 3.2. Nepanaudotų šalutinių gyvūninių produktų ir atliekų saugaus surinkimo ir sunaikinimo programa; 3.3. Kenkėjų kontrolės programa; 3.4. Kelių transporto priemonių ir jų įrangos valymo, plovimo ir dezinfekavimo programa; 3.5. Neatidėliotinų priemonių planai nenumatytiems atvejams; 3.6. Procedūros, kurios padės vežėjams atsekti ir registruoti ilgoms gyvūnų kelionėms skirtų kelių transporto priemonių judėjimą ir susisiekti su atitinkamais vairuotojais bet kuriuo ilgos kelionės metu; 4. Kelių transporto priemonių registracijos liudijimai ir jų kopijos. 5. Dokumentai, patvirtinantis nustatyto dydžio užmokesčio už transporto priemonės tikrinimą ir leidimų išdavimą, sumokėjimą. Jeigu vežėjui veterinarinis patvirtinimas suteiktas nuo 2007 m. sausio 5 d., nereikia pateikti 3 punkte nurodytų dokumentų ir atskirai įvertinti naudojamas kelių transporto priemones (jos pagal Kelių transporto priemonės įvertinimo aktą patikrinamos prieš siunčiant teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai teikimą dėl veterinarinio patvirtinimo).
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu