Paprastųjų ir kietųjų kviečių, kitų maistinių grūdų bei dantinių (titnaginių) kukurūzų kokybės sertifikatų išdavimas

Leidimo kodas:: PAS30023

Ūkio subjektas, eksportuojantis, importuojantis, Lietuvos Respublikoje transportuojantis paprastuosius ir kietuosius kviečius, kitus maistinius grūdus, dantinius (titnaginius) kukurūzus ir jų produktus, aliejinių augalų sėklas, gali gauti kokybės sertifikatą.
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Ūkio subjektas, norintis išvežti / įvežti / Lietuvos Respublikos teritorijoje transportuoti grūdus ir jų produktus, kreipiasi su laisvos formos arba nustatytos formos prašymu į Valstybinę augalininkystės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Tarnyba). Pirmą kartą kreipiantis turi būti vietoje užpildomi ir pasirašomi 2 sutarties egzemplioriai arba atsiunčiami į Tarnybą paštu. Tarnybos specialistas prašyme nurodytu laiku vyksta į grūdų produktų krovimo vietą, ima ėminius grūdų produktų kokybės rodikliams nustatyti. Tarnybos specialistas ūkio subjekto laboratorijoje atlieka grūdų produktų kokybės tyrimus arba, jei nėra galimybės tyrimams atlikti, siunčia į Tarnybos laboratoriją. Tarnybos specialistas surašo grūdų produktų kokybės sertifikatą (-us). Tarnyba už atliktą paslaugą ūkio subjektui pateikia sąskaitą.
Terminai
1 (Darbo dienos)
Nedelsiant po atlikto grūdų produktų kokybės patikrinimo.
Mokesčiai
0.25 (EUR)
Eksportuojamų ir importuojamų varpinių bei ankštinių javų grūdų bei jų produktų, aliejingųjų augalų sėklų bei grūdinės kilmės žaliavų inspektavimas ir kokybės sertifikatų išdavimas

0.12 (EUR)
Eksportuojamų ir importuojamų varpinių bei ankštinių javų grūdų, aliejingųjų augalų sėklų ir kitų grūdinės kilmės žaliavų inspektavimas, įvertinant užkrėstumą aruodiniais kenkėjais bei juslinius kokybės rodiklius, ir sertifikatų, skirtų pateikti muitinei, išdavimas

0.15 (EUR)
Importuojamų, eksportuojamų ir tranzitu per Klaipėdos jūrų uostą siunčiamų varpinių bei ankštinių javų grūdų ir jų produktų, aliejingųjų augalų sėklų bei grūdinės kilmės žaliavų inspektavimas ir kokybės sertifikatų išdavimas.

12.62 (EUR)
Autotransportu siunčiamų varpinių ir ankštinių javų grūdų bei jų produktų, aliejingųjų sėklų inspektavimas ir kokybės sertifikatų išdavimas

Mokėjimo rekvizitai
Gavėjo pavadinimas: Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Įmonės kodas: 302526112
LT174010042402942082 AB DNB bankas
Reikalingi dokumentai
Asmens duomenys reikalingi sutarčiai sudaryti. Informacija apie grūdų ir jų produktų siuntą.
Prašymo forma
Laisvos formos prašymas arba nustatytos formos prašymai.
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Vida Timinskienė, Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijos (skyriaus) vedėja
vida.timinskiene@vatzum.lt, +37052760342

Deimantė Gedvilaitė, Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijos (skyriaus) vyriausioji specialistė
deimante.gedvilaite@vatzum.lt, +37052375571

Alma Paltarokaitė, Kauno regioninio skyriaus vyresnioji specialistė
alma.paltarokaite@vatzum.lt, +37037208718

Renata Balčiūnienė, Šiaulių regioninio skyriaus vyresnioji specialistė
renata.balciuniene@vatzum.lt, +37042652489

Stanislovas Mankevičius, Šiaulių regioninio skyriaus specialistas
stanislovas.mankevicius@vatzum.lt, +37041432812

Antanas Urbanavičius, Alytaus regioninio skyriaus specialistas
a.urbanavicius@vatzum.lt, +37031571616

Kazys Reichenbachas, Klaipėdos regioninio skyriaus vyresnysis specialistas
kazys.reichenbachas@vatzum.lt, +37046303400

Irena Stirkienė, Panevėžio regioninio skyriaus specialistė
irena.stirkiene@vatzum.lt, +37045462375

Sigita Bružienė, Tauragės regioninio skyriaus specialistė
sigita.bruziene@vatzum.lt, +37044661220

Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Administracinė paslauga yra galutinė.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu