Greitai užšaldytų maisto produktų techninis reglamentas

Leidimo kodas:: PAS28214

Šis techninis reglamentas taikomas galutiniam vartojimui skirtiems greitai užšaldytiems maisto produktams. Greitai užšaldytų maisto produktų gamybai naudojamos žaliavos turi būti geros kokybės, atitikti joms keliamus reikalavimus ir būti tinkamos prekybai. Greitai užšaldytų maisto produktų gamintojas, sandėliuotojas, pervežėjas, didmeninis ar mažmeninis pardavėjas privalo užtikrinti, kad, maisto produktui esant jo žinioje ir priežiūroje, bus naudojama tik tokia įranga ir daromi tik tokie veiksmai, kad maistui nebus parduotas produktas, neatitinkantis šio techninio reglamento nuostatų.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu