Greitai gendančių maisto produktų laikymo taisyklės

Leidimo kodas:: PAS28232

Taisyklės privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, gaminantiems, gabenantiems, įvežantiems į Lietuvą, laikantiems ir prekiaujantiems greitai gendančiais maisto produktais. Greitai gendantys maisto produktai - tai švieži, atvėsinti, šaldyti arba sušaldyti maisto produktai, kuriems laikyti ir gabenti reikalinga tam tikra temperatūra, kurioje jie išlieka saugūs ir atitinka teisės norminių aktų reikalavimus.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu