Gerovės reikalavimai gyvūnų augintiniams

Leidimo kodas:: PAS30796

Norint laikyti, veisti, prekiauti gyvūnais, privaloma vadovautis visais nurodytuose teisės aktuose išvardintais reikalavimais taikomais gyvūnų augintiniams.
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
-


Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu