Geros augalų apsaugos produktų veiksmingumo ir (arba) atrankumo bandymų praktikos sertifikatas

Leidimo kodas:: PAS30325

Pareiškėjai, norintys atlikti augalų apsaugos produktų veiksmingumo ir (arba) atrankumo bandymus, privalo gauti sertifikatą. Sertifikatas suteikia teisę atlikti minėtus bandymus, kurie atitinka tarptautinius bandymų vykdymo principus ir garantuojamas abipusis duomenų pripažinimas šalyse, kurių panašios klimato, žemės ūkio ir fitosanitarijos sąlygos
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pareiškėjas pateikia paraišką ir reikiamus duomenis dėl sertifikato išdavimo vadovaujantis Žemės ūkio ministro 2011 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 3D-935 "Dėl geros augalų apsaugos produktų veiksmingumo ir (arba) atrankumo bandymų praktikos taisyklių patvirtinimo" IV skyriaus reikalavimais ir jeigu jie yra priimtini, išduoda sertifikatą ir išsiunčia jį paštu.
Terminai
0
Sprendimas dėl geros augalų apsaugos produktų veiksmingumo ir (arba) atrankumo bandymų praktikos sertifikato išdavimo arba atsisakymo jį išduoti priimamas per 2 mėnesius nuo prašymo ir standartinių bandymų metodikų gavimo datos.
Mokesčiai

Sertifikatas suteikiamas neatlygintinai

Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
info@vatzum.lt, +370 5 237 5631

Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu