Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimas

Leidimo kodas:: PAS28808

Pažymėjimas suteikia teisę atlikti šiuos geodezijos ir kartografijos darbus: 1) nustatyti pastatų ir statinių nuosėdžius ir posvyrius; 2) pažymėti projektuojamų statinių ir įrenginių vietas ir sudaryti jų padėties schemas; 3) sudaryti topografinius planus; 4) sudaryti inžinerinių tinklų planus.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Paslaugų teikėjas pateikia reikalingus dokumentus 2. Kompetentinga institucija nagrinėja prašymą 3. Kompetentinga institucija priima sprendimą išduoti geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą 4. Paslaugų teikėjas sumoka nustatyto dydžio užmokestį 5. Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimai įregistruojami Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų žinybiniame registre.
Terminai
0
Kompetentinga institucija priima sprendimą dėl geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo, kuris įforminamas institucijos vadovo įsakymu, ir jį išduoda ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo ir dokumentų, reikalingų geodezininko kvalifikacijos pažymėjimui išduoti, gavimo. Jeigu kartu su prašymu išduoti geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą pateikti ne visi dokumentai, asmuo ne vėliau kaip per 14 dienų turi pateikti trūkstamus dokumentus. Jeigu kartu su prašymu išduoti geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą pateikti ne visi dokumentai, 30 dienų terminas skaičiuojamas nuo paskutinio reikiamo dokumento gavimo dienos.
Mokesčiai

14 Eur 48,34 Lt

Reikalingi dokumentai
1. Prašymas; 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; 3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos; 4. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos; 5. Kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimo ir profesinių žinių patikrinimo egzamino išlaikymo pažymėjimo kopijos.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu