Europos Sąjungos ekologinio ženklo suteikimas atitinkamai produktų grupei

Leidimo kodas:: PAS30463

Europos Sąjungos ekologinis ženklas suteikiamas vadovaujantis produktų grupei sukurtais ekologinių kriterijų reikalavimais. Europos Sąjungoje ekologinio ženklo suteikimui yra sukurti ekologiniai kriterijai daugiau nei 30 produktų ir paslaugų grupių.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Pateikiama paraiška su visais dokumentais (pasirašytos deklaracijos, bandymų ataskaitos, skaičiavimai ir pan.) įrodančiais produkto/paslaugos atitikimą kriterijams.
Terminai
0
Per du mėnesius nuo paraiškos pateikimo patikrinama ar ūkio subjektas pateikė visus dokumentus. Jei pateikti ne visi dokumentai ūkio subjektas per 6 mėn. turi pateikti trūkstamus dokumentus.
Mokesčiai

Už paraiškos suteikti atitinkamai produktų grupei ES ekologinį ženklą nagrinėjimą: 1. mažoms ir vidutinėms įmonėms - 405,47 Eur (1 400 Lt) 2. labai mažoms įmonėms - 289,62 Eur (1 000 Lt) 3. kitiems asmenims 1013,67 Eur (3 500 Lt) 4. asmenims, įregistravusiems Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS): labai mažoms įmonėms - 202,73 Eur (700 Lt) mažoms ir vidutinėms įmonėms - ​283,83 Eur (980 Lt) kitiems asmenims 709,57 Eur (2 450 Lt) 5. asmenims, sertifikuotiems pagal ISO 14001 standartą: labai mažoms įmonėms - 246,18 Eur (850 Lt) mažoms ir vidutinėms įmonėms - 344,65 Eur (1 190 Lt) kitiems asmenims - 344,65 Eur (2 975 Lt) Už teisės vienus metus naudoti ES ekologinį ženklą atitinkamai produktų grupei suteikimą: 1. labai mažoms įmonėms - 202,73 Eur (700 Lt) 2. mažoms ir vidutinėms įmonėms - 405,47 Eur (1 400 Lt) 3. kitiems asmenims - 1013,67 Eur (3 500 Lt)

Reikalingi dokumentai
Paraiška ir Komisijos sprendime, nustatačiame kriterijus atitinkamai produktų grupei, nurodyti dokumentai.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu