Elektros žvejybos aparatų registravimas

Leidimo kodas:: PAS30517

Registravimui pateikiamas elektros žvejybos aparatas (toliau-Aparatas), jo įsigijimo dokumentai, techninių Aparato duomenų atitikimas Elektros žvejybos aparatų registravimo, laikymo ir naudojimo specialiajai žvejybai tvarkos aprašo 7 p. nurodytiems techniniams parametrams patvirtinantis dokumentas ir paraiška, kurioje nurodomas Aparato gamintojas, modelis, gamybos metai, institucijos, kuriai priklauso aparatas, pavadinimas, institucijos vadovo paskirtas atsakingas už aparato saugojimą ir priežiūrą asmuo.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Registravimui pateikiamas elektros žvejybos aparatas (toliau-Aparatas), jo įsigijimo dokumentai, techninių aparato duomenų atitikimą Elektros žvejybos aparatų registravimo, laikymo ir naudojimo specialiajai žvejybai tvarkos aprašo 7 p. nurodytiems techniniams parametrams patvirtinantis dokumentas ir paraiška, kurioje nurodomas Aparato gamintojas, modelis, gamybos metai, gaminio Nr., institucijos, kuriai priklauso Aparatas, pavadinimas, institucijos vadovo paskirtas atsakingas už aparato saugojimą ir priežiūrą asmuo.
Terminai
0
Nenustatytas
Mokesčiai

Paslauga teikiama neatlygintinai

Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu