Elektroninei rinkodarai keliami reikalavimai, nustatyti reklamos įstatyme

Leidimo kodas:: PAS28321

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas nustato reklamos naudojimo reikalavimus, reklaminės veiklos subjektų atsakomybę bei reklamos naudojimo kontrolės Lietuvos Respublikoje teisinius pagrindus.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu