Elektroninei rinkodarai keliami reikalavimai, nustatyti elektroninių ryšių įstatyme

Leidimo kodas:: PAS28322

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas reglamentuoja visuomeninius santykius, susijusius su elektroninių ryšių paslaugomis, tinklais ir su jais susijusiomis priemonėmis bei paslaugomis, elektroninių ryšių išteklių naudojimu, taip pat visuomeninius santykius, susijusius su radijo įrenginiais, galiniais įrenginiais ir elektromagnetiniu suderinamumu.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu