Eksporto, importo arba tranzito deklaracija

Leidimo kodas:: PAS30741

Eksporto, importo arba tranzito deklaracija reikalinga vežant krovinį į trečiąsias šalis. Vežant į ES valstybę narę - nereikalinga. Svarbiausia informacija eksporto deklaracijoje paprastai yra: 1. Prekės kodas, nurodantis kokias prekes jūs eksportuojate; 2. Muitinės procedūros kodas, nurodantis, kas su šiomis prekėmis yra daroma, pavyzdžiui, jos gali būti eksportuojamos arba laikinai eksportuojamos; 3. Unikalus siuntos identifikavimo numeris.
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
-


Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu