Draudėjo kodo ir pranešimo apie priskirtą draudėjo kodą gavimas

Leidimo kodas:: PAS28334

Kiekvienam draudėjui (tiek fiziniam, tiek juridiniam asmeniui) automatiniu būdu tą pačią dieną, kai iš Mokesčių mokėtojų registro gaunami duomenys apie įregistruotą draudėją, suteikiamas draudėjo kodas. Draudėjui, kuriam pagal galiojančius LR teisės aktus nesuteikiamas Juridinio asmens registro kodas (išskyrus asmenis, kurie vykdo individualią veiklą turėdami verslo liudijimą), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinis skyrius, kuriame vykdoma draudėjo apskaita, išsiunčia pranešimą apie priskirtą draudėjo kodą.
Prašymo pateikimo el. paslauga
Leidimo išdavimo procesas
Terminai
0
Pranešimas išsiunčiamas registruotu laišku draudėjo (draudėjui, kuriam pagal galiojančius LR teisės aktus nesuteikiamas Juridinio asmens registro kodas) buveinės adresu per 2 darbo dienas nuo draudėjo duomenų gavimo iš Mokesčių mokėtojų registro.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu