Deklaracija apie statybos užbaigimą/paskirties pakeitimą

Leidimo kodas:: PAS28344

Jūs turite užpildyti ir pateikti registravimui deklaraciją apie statybos užbaigimą/paskirties keitimą. Užpildytą deklaraciją turite pateikti Valstybinės teritorinio planavimo ir statybos direkcijos padaliniui, Statybos valstybinės priežiūros poskyriui, esančiam toje apskrities teritorijoje, kurioje yra statinys.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Jūs turite pateikti pašymą užregistruoti Deklaraciją apie patalpos (-ų) ar pastato (-ų) paskirties pakeitimą formuojant naujus nekilnojamojo turto kadastro objektus arba jų neformuojant (2 egz.) registracijai nuotoliniu būdu, pasinaudodamas IS "Infostatyba", arba tiesiogiai teritorinei Valstybės teritorijų planavimo ir statytos inspekcijai, Statybos valstybinės priežiūros poskyriui (kreiptis į darbuotoją pagal seniūniją, kurioje yra įregistruotas pastatas) pateikti prašymą užregistruoti Deklaraciją
Terminai
0
Padalinio įgaliotas pareigūnas ne vėliau kaip kitą darbo dieną Deklaraciją užregistruoja IS "Infostatyba" arba Inspekcijos dokumentų valdymo informacinėje sistemoje, jei nėra galimybės ją užregistruoti IS "Infostatyba". Pateikus prašymą Padaliniui nuotoliniu būdu, Deklaracija tik įregistruojama IS "Infostatyba", apie tai el. paštu automatiškai informuojant Statytoją ir prašymo pateikėją
Reikalingi dokumentai
1. Prašymas užregistruoti Deklaraciją 2. Deklaraciją, 2 egz 3. Statybą leidžiančio dokumento (jei jis privalomas) kopiją 4. Rašytinių pritarimų ir sutikimų kopijas 5. Statytojo įgaliojimo pateikti prašymą kopiją (jei prašymą pateikia ne pats Statytojas) 6. Statinio (-ių) paveldėjimo teisės liudijimo kopiją (kai prašymą pateikia paveldėtojas)."
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu