Sėklinių bulvių sertifikato išdavimas

Leidimo kodas:: PAS30480

Dauginamosios medžiagos tiekėjas, norintis sertifikuoti sėklines bulves, pateikia Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) regioniniam skyriui prašymą paimti mėginį iš sėklinių bulvių siuntos gumbų kokybės tyrimui atlikti ir sėklinių bulvių sertifikatui gauti. Sėklinių bulvių sertifikatas yra Augalininkystės tarnybos išduodamas dokumentas, kuriuo patvirtinama sertifikuotų sėklinių bulvių veislė, kategorija (klasė) ir atitiktis teisės aktų nustatytiems reikalavimams. Sėklinių bulvių sertifikatas išduodamas dauginamosios medžiagos tiekėjui atvykus į Augalininkystės tarnybą, išsiunčiamas paštu ar per pasiuntinį.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
Dauginamosios medžiagos tiekėjas, norintis sertifikuoti sėklines bulves, pateikia Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) regioniniam skyriui prašymą paimti mėginį iš sėklinių bulvių siuntos gumbų kokybės tyrimui atlikti ir sėklinių bulvių sertifikatui gauti. Sėklinių bulvių sertifikatas yra Augalininkystės tarnybos išduodamas dokumentas, kuriuo patvirtinama sertifikuotų sėklinių bulvių veislė, kategorija (klasė) ir atitiktis teisės aktų nustatytiems reikalavimams. Sėklinių bulvių sertifikatas išduodamas dauginamosios medžiagos tiekėjui atvykus į Augalininkystės tarnybą, išsiunčiamas paštu ar per pasiuntinį.
Terminai
3 (Darbo dienos)
1) Sėklinių bulvių sertifikatas turi būti išrašomas ir išsiunčiamas sėklinių bulvių tiekėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tyrimų pabaigos, jei sumokėta valstybės rinkliava. 2) Sėklinių bulvių tiekėjas turi būti informuojamas apie sertifikato anuliavimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.
Mokesčiai
11.0 (EUR)
Už sėklinių bulvių siuntos sertifikavimą ir sertifikato išdavimą nustatyta valstybės rinkliava – už kiekvieną 15 tonų imama 11 Eur

1.1 (EUR)
Sertifikato dublikato išdavimas

Reikalingi dokumentai
Sėklinių bulvių tiekėjas pateikia Augalininkystės tarnybos regioniniams skyriams prašymą paimti mėginį iš sėklos siuntos.
Prašymo forma
Sėklinių bulvių tiekėjas pateikia Augalininkystės tarnybos regioniniams skyriams prašymą paimti mėginį iš sėklos siuntos (pridedama).
Kompetentingos institucijos
Atsakingų asmenų kontaktiniai duomenys
Antanas Urbanavičius, Alytaus regioninio skyriaus specialistas
a.urbanavicius@vatzum.lt, 867760286

Gailutė Ramanauskienė, Kauno regioninio skyriaus vyresnioji specialistė
gailute.ramanauskiene@vatzum.lt, 837320632

Albina Gumuliauskienė, Klaipėdos regioninio skyriaus specialistė
albina.gumuliauskiene@vatzum.lt, 846471844

Alė Šarkauskienė, Marijampolės regioninio skyriaus vyresnioji specialistė
ale.sarkauskiene@vatzum.lt, 834253206

Regina Meilutytė, Panevėžio regioninio skyriaus vyriausioji specialistė
regina.meilutyte@vatzum.lt, 845462887

Birutė Tenikienė, Tauragės regioninio skyriaus vyresnioji specialistė
birute.tenikiene@vatzum.lt, 844661220

Stanislava Dargienė, Telšių regioninio skyriaus specialistė
stanislava.dargiene@vatzum.lt, 844431082

Vitalija Astrauskienė, Šiaulių regioninio skyriaus vyriausioji specialistė
vitalija.astrauskiene@vatzum.lt, 841432812

Nijolė Bikulčienė, Utenos regioninio skyriaus specialistė
nijole.bikulciene@vatzum.lt, 838952233

Saulius Pranckūnas, Vilniaus regioninio skyriaus vyriausiasis specialistas
saulius.pranckunas@vatzum.lt, 852383970

Kontroliuojančios institucijos
Papildoma informacija
Galutinė administracinė paslauga.
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu