Dauginamosios medžiagos mėginio kokybės rodiklių pažyma

Leidimo kodas:: PAS30020

Dauginamosios medžiagos mėginio kokybės rodiklių pažymoje pateikiami dauginamosios medžiagos mėginio tyrimų rezultatai bei kita su tiriamuoju mėginiu susijusi informacija ir nurodoma, ar mėginio tyrimo rezultatai atitinka (arba neatitinka) privalomuosius kokybės reikalavimus. Sėklų mėginys su Prašymu dėl sėklų kokybės tyrimų atlikimo pateikiamas atvykus į Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Augalininkystės tarnyba) regioninį skyrių arba Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratoriją (skyrių), atsiuntus paštu ar per pasiuntinį. Pažyma pateikiama asmeniui atvykus į tą Augalininkystės tarnybos skyrių, į kurį pristatytas mėginys, išsiunčiama paštu, per pasiuntinį ar faksimiliniu būdu.
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Dauginamosios medžiagos mėginio kokybės rodiklių pažyma išduodama ka - mėginį nustatyti dauginamosios medžiagos kokybės rodiklius paima oficialusis arba įgaliotasis mėginių ėmėjas iš sertifikuoti skirtos dauginamosios medžiagos siuntos ir dauginamosios medžiagos kokybės rodikliai neatitiko reikalavimų, nurodytų Privalomųjų rinkai tiekiamos dauginamosios medžiagos kokybės reikalavimų aprašuose, patvirtintuose LR žemės ūkio ministro įsakymais; - mėginį nustatyti sėklos daigumo kokybės rodiklį sėklos siuntos galiojimo laikui pratęsti paima oficialusis arba įgaliotasis sėklos mėginių ėmėjas arba mėginį nustatyti pavienius sėklos kokybės rodiklius paima dauginamosios medžiagos savininkas ar jo įgaliotasis atstovas iš sėklos siuntos; - mėginį nustatyti pavienius sodo augalų dauginamosios medžiagos kokybės rodiklius (virusų nustatymas) paima oficialusis mėginių ėmėjas arba dauginamosios medžiagos savininkas ar jo įgaliotasis atstovas iš sodo augalų dauginamosios medžiagos. 2. Mėginys pateikiamas atvykus į Augalininkystės tarnybos Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių regioninį skyrių, Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratoriją (skyrių) ir vietoje užpildant Prašymą dėl sėklų kokybės tyrimų atlikimo, taip pat tai atsiunčiant paštu ar per pasiuntinį. 3. Dauginamosios medžiagos mėginio kokybės rodiklių pažyma pasirašoma atitinkamo skyriaus vedėjo ar įgalioto asmens ir patvirtinama antspaudu. 4. Dauginamosios medžiagos mėginio kokybės rodiklių pažyma pateikiama tik jei yra sumokėta valstybės rinkliava už dauginamosios medžiagos kokybės rodiklių nustatymą.
Terminai
0
Paslaugos suteikimo trukmė priklauso nuo metodikoje nustatytos tyrimo atlikimo trukmės ir pageidaujamų tyrimų kiekio.
Mokesčiai

Paslauga apmokestinama valstybės rinkliava. Valstybės rinkliava nustatyta už: 1. sėklos kokybės rodiklių nustatymą: 1.1. švarumo tyrimą - 3,7 Eur (12,77 Lt); 1.2. kitų augalų sėklų kiekio tyrimą - 2,3 Eur (7,94 Lt); 1.3. daigumo tyrimą - 6,3 Eur (21,75 Lt); 1.4. drėgnumo tyrimą - 3,4 Eur (11,74 Lt); 1.5. ligotumo tyrimą - 8,1 Eur (27,97 Lt); 1.6. gyvybingumo tyrimą - 3,1 Eur (10,70 Lt); 1.7. sėklų svorio tyrimą - 1,7 Eur (5,87 Lt); 1.8. užkrėstumo kenkėjais tyrimą - 1,7 Eur (5,87 Lt); 1.9. karčiųjų lubinų sėklų kiekio lubinuose tyrimą - 5,2 Eur (17,95 Lt). 2. sėklos mišinio kokybės rodiklių nustatymą: 2.1. kai daiginami du komponentai - 12 Eur (41,43 Lt); 2.2. už kiekvieną papildomai daiginamą komponentą - 2,9 Eur (10,01 Lt). 3. sodo augalų dauginamosios medžiagos kokybės rodiklių nustatymą: 3.1. imunofermentinės analizės (ELISA) metodu - 6,3 Eur (21,75 Lt); 3.2. polimerazinės grandininės reakcijos (PGR) metodu - 29 Eur (100,13 Lt).

Reikalingi dokumentai
Prašymas dėl sėklų kokybės tyrimų atlikimo arba prašymas laisva forma
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu