Darbuotojų instruktavimai priešgaisrinės saugos klausimais ir jų įforminimas gaisrinės saugos instruktažų darbo vietoje registracijos žurnale

Leidimo kodas:: PAS28339

Darbuotojų instruktavimas priešgaisrinės saugos klausimais suteikia žinių, padedančių darbuotojams tinkamai elgtis gaisro atveju. Jūs pats ar Jūsų paskirtas asmuo turi instruktuoti Jūsų darbuotojus priešgaisrinės saugos klausimais pagal Minimalius reikalavimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms, kuriuos rasite nuėję į detaliąją informaciją. Darbuotojus reikia instruktuoti prieš pradedant dirbti ir paskui kasmet. Įvadinis instruktavimas turi būti registruojamas Įvadinių (bendrų) gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnale, o pakartotinis - gaisrinės saugos instruktažų darbo vietoje registracijos žurnale. Jūs turite užtikrinti, kad baigus dėstyti darbuotojams priešgaisrinės saugos mokymo programos kursą, jie išlaikytų įskaitas, o įskaitų rezultatai būtų įforminti protokolu.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Jūs turite parengti specialią priešgaisrinės saugos mokymo programą, remiantis minimaliais reikalavimais valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms;2. Darbuotojai, baigus dėstyti jiems priešgaisrinės saugos mokymo programos kursą, turi išlaikyti įskaitas, o įskaitų rezultatai įforminami protokolu;3. Instruktavimas priešgaisrinės saugos klausimais turi būti įformintas gaisrinės saugos instruktažų darbo vietoje registracijos žurnale.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu