Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai

Leidimo kodas:: PAS28346

Darboviečių įrengimo bendrieji reikalavimai apibrėžia privalomus minimalius saugos ir sveikatos reikalavimus darbovietėse. Jūs turite įrengti patalpas, atitinkančias Darboviečų įrengimo bendruosius nuostatus ir nuostatų pakeitimus. Šie nuostatai apibrėžia reikalavimus elektros instaliacijos, apšvietimo, patalpų vėdinimo ir kitose srityse.
Teisės aktai, reglamentuojantys leidimo išdavimą
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Jūs turite įrengti patalpas, atitinkančias Darboviečių įrengimo bendruosius nuostatus ir nuostatų pakeitimus šiose srityse:- Elektros instaliacijos;- Evakuaciniai keliai ir išėjimai;- Darboviečių patalpų vėdinimas;- Patalpos temperatūra;- Patalpų grindys, sienos, lubos ir stogai;- Langai ir stoglangiai;- Natūralus ir dirbtinis patalpų apšvietimas; - Judėjimo keliai - pavojingos zonos;- Durys ir vartai; - Eskalatoriai ir judamieji takai;- Krovimo aikštelės ir platformos;- Patalpų matmenys, erdvė ir judėjimo laisvė darbo vietoje;- Kt. sritys pagal darboviečių įrengimo nuostatus.
Kompetentingos institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu