Darbo sutarčių registravimo taisyklės

Leidimo kodas:: PAS28363

Darbo sutarčių registravimo taisyklės nustato darbo sutarčių registravimą ir visų įmonėje galiojančių darbo sutarčių pakeitimų registravimą darbo sutarčių registravimo žurnale. Jūs turėsite registruoti darbo sutartis Darbo sutarčių registravimo žurnale, sudarytame pagal numatytą formą.
Leidimo išdavimo procesas
Veiksmai leidimui gauti
1. Jūs, arba Jūsų paskirtas asmuo, turi tvarkyti registravimo žurnalą.2. Registravimo žurnale registruojamos visų rūšių darbo sutartys, taip pat sutartys, sudarytos su užsieniečiais. 3. Registravimo žurnalo lapai sunumeruojami, susiuvami, įrašytas lapų skaičius patvirtinamas Jūsų arba Jūsų atstovo parašu ir antspaudu.
Terminai
0
Darbo sutartis tą pačią dieną, kai Jūs ją pasirašote, turi būti įregistruojama registravimo žurnale.
Kompetentingos institucijos
Kontroliuojančios institucijos
Siųsti prašymą leidimui įsigyti el.būdu